Skip to main content
Kråkfällor och lockfåglar

Förmedling


Kråkfällor

Som medlem kan du gratis låna kråkfälla typ L84
Följande regler gäller för lån:
  • Lånetid 14 dagar (om det inte finns kö, kan längre period komma ifråga)
  • Fällan kvitteras och hämtas och lämnas personligen av låntagaren
  • Fällan lämnas utan anmodan tillbaka i tid och i samma skick som den hämtades ut
Lagen skall givetvis följas:
  • Lockfågeln skall alltid ha tillgång till mat och vatten
  • Fällan skall märkas väderbeständigt med låntagaren/brukarens namn, adress och telefonnummer samt fällans typbeteckning (L84). Det innebär att du som brukare fäster en skylt med uppgifterna enl ovan på fällan under din lånetid

Lockfåglar

Vi hjälper varandra med lockfåglar
Kontaktpersoner är: